101 dark Brown (0.00 ~ 6.00)

250,000đ
         

SOLE IVORY (0.00 ~ 6.00)

250,000đ
         

Mulan Gray ( 0.00 ~ 6.00 )

250,000đ
         

G101 Choco ( 0.00 ~ 10.00 )

250,000đ
         

PC Green ( 0.00 ~ 6.00 )

250,000đ
         

223 Brown ( 0.00 ~ 6.00 )

250,000đ
         

223 Blue ( 0.00 ~ 6.00 )

250,000đ
         

223 Gray ( 0.00 ~ 6.00 )

250,000đ
         

Rainshower Gray ( 0.00 ~ 6.00 )

250,000đ
         

Rainshower Brown ( 0.00 ~ 6.00 )

250,000đ
         

Luna Brown ( 0.00 ~ 6.00 )

250,000đ
         

Luna Aqua Gray ( 0.00 ~ 8.00 )

250,000đ
         

Milky Choco ( 0.00 ~ 8.00 )

250,000đ
         

B2 Gray ( 0.00 ~ 6.00 )

250,000đ
         

Milky Light Gray ( 0.00 ~ 8.00 )

250,000đ
         

WBK Black ( 0.00 ~ 8.00 )

250,000đ
         

PC Violet ( 0.00 ~ 6.00 )

250,000đ
         

PC Blue ( 0.00 ~ 8.00 )

250,000đ
         

PC Brown ( 0.00 ~ 10.00 )

250,000đ
         

PC Gray ( 0.00 ~ 10.00 )

250,000đ
         

Fay Gray ( 0.00 ~ 0.00 )

250,000đ
         

Fay Brown ( 0.00 ~ 8.00 )

250,000đ
         

Cuti Blue (không độ)

200,000đ 250,000đ
         

Silver Ring (không độ)

200,000đ 250,000đ
         

Shadow gray - 1 Ngày

80,000đ
         

ERIS E1 ( Không độ )

250,000đ
         

Forest E2 ( Không độ )

250,000đ
         

ROMEO A4 ( Không độ )

200,000đ 250,000đ
         

TEAR BROWN_C1 ( Không độ )

250,000đ
         

Sea Green -1 Ngày

80,000đ
         

Kính che khuyết điểm- Nâu Đen

1,000,000đ
         

Mắt Đen

1,000,000đ
         

Khay Gấu Hồng

50,000đ
         

khay Mèo Hồng

50,000đ
         

Khay Gấu Vàng

50,000đ
         

Máy Rửa Kinh

50,000đ
         

khay Kính Cứng

50,000đ
         

Khay Mèo Xanh

50,000đ
         

Khay Gấu

50,000đ
         

khay Mèo Vàng

50,000đ
         

Khay Doremon

50,000đ
         

Bộ Khay Trong

Liên hệ
         

Khay đơn

10,000đ
         

Nhíp Kẹp Kính

20,000đ
         

Cinammon Brown - 1 ngày

80,000đ
         

Light Gray - 1 ngày

80,000đ
         

Slate Gray - 1 ngày

80,000đ
         

Bronze Choco - 1 ngày

80,000đ
         

Auburn Brown 1 Ngày

80,000đ
         

Dung dich ngâm kính Cứng X2 350ml

100,000đ
         

Qeye Care Drop

60,000đ
         

Dark ICE Brown ( không độ )

250,000đ
         

D2 Brown ( không độ )

200,000đ 245,000đ
         

223 Violet ( không độ )

250,000đ
         

223 Green ( không độ )

250,000đ
         

218 Brown ( không độ )

250,000đ
         

206 Gray ( không độ )

250,000đ
         

206 Brown ( không độ )

250,000đ
         

203 Brown

200,000đ 250,000đ
         

203 Blue ( không độ )

245,000đ
         

Glam Gray (0.00-8.00 )

250,000đ
         

Glam Brown ( 0.00 ~ 8.00)

250,000đ
         

Nouvelle Gray ( không độ )

250,000đ
         

Nouvelle Brown ( không độ )

250,000đ
         

Silicone Lens ( 0.00 ~ 12.00 )

230,000đ
         

Kính không màu ( 0.00 ~ 20.00 )

230,000đ
         

Qeye innovation ( 0.00 ~ 10.00 )

160,000đ 190,000đ
         

1 ngày không màu ( 0.00 ~ 10.00 )

60,000đ
         

Mắt Nâu Sáng

1,000,000đ
         

Nâu Sáng

1,000,000đ
         

Iris - Nâu Đen

1,000,000đ
         

Nước Ngâm Kính Qeye Care 150ml

60,000đ