101 dark Brown (0.00 ~ 6.00)

250,000đ
         

SOLE IVORY (0.00 ~ 6.00)

250,000đ
         

Mulan Gray ( 0.00 ~ 6.00 )

250,000đ
         

G101 Choco ( 0.00 ~ 10.00 )

250,000đ
         

PC Green ( 0.00 ~ 6.00 )

250,000đ
         

223 Brown ( 0.00 ~ 6.00 )

250,000đ
         

223 Blue ( 0.00 ~ 6.00 )

250,000đ
         

Rainshower Gray ( 0.00 ~ 6.00 )

250,000đ
         

Rainshower Brown ( 0.00 ~ 6.00 )

250,000đ
         

Luna Brown ( 0.00 ~ 6.00 )

250,000đ
         

Luna Aqua Gray ( 0.00 ~ 8.00 )

250,000đ
         

Milky Choco ( 0.00 ~ 8.00 )

250,000đ
         

B2 Gray ( 0.00 ~ 6.00 )

250,000đ
         

Milky Light Gray ( 0.00 ~ 8.00 )

250,000đ
         

WBK Black ( 0.00 ~ 8.00 )

250,000đ
         

PC Violet ( 0.00 ~ 6.00 )

250,000đ
         

PC Blue ( 0.00 ~ 8.00 )

250,000đ
         

PC Brown ( 0.00 ~ 10.00 )

250,000đ
         

PC Gray ( 0.00 ~ 10.00 )

250,000đ
         

Fay Gray ( 0.00 ~ 0.00 )

250,000đ
         

Fay Brown ( 0.00 ~ 8.00 )

250,000đ
         

Forest E2 ( Không độ )

250,000đ
         

TEAR BROWN_C1 ( Không độ )

250,000đ
         

Sea Green -1 Ngày

80,000đ
         

Cinammon Brown - 1 ngày

80,000đ
         

Light Gray - 1 ngày

80,000đ
         

Slate Gray - 1 ngày

80,000đ
         

Bronze Choco - 1 ngày

80,000đ
         

Auburn Brown 1 Ngày

80,000đ
         

Dark ICE Brown ( không độ )

250,000đ
         

D2 Brown ( không độ )

200,000đ 245,000đ
         

223 Violet ( không độ )

250,000đ
         

223 Green ( không độ )

250,000đ
         

218 Brown ( không độ )

250,000đ
         

206 Gray ( không độ )

250,000đ
         

206 Brown ( không độ )

250,000đ
         

203 Brown

200,000đ 250,000đ
         

203 Blue ( không độ )

245,000đ
         

Glam Gray (0.00-8.00 )

250,000đ
         

Glam Brown ( 0.00 ~ 8.00)

250,000đ
         

Nouvelle Gray ( không độ )

250,000đ
         

Nouvelle Brown ( không độ )

250,000đ
         

Iris - Nâu Đen

1,000,000đ